Behandlingen

Kombinationsbehandling

Jeg tilbyder en blid og effektiv zoneterapiform, som evt. kan kombineres med massage. Behandlingen sætter kroppen i bedre balance, så du lettere kan klare hverdagens gøremål.

 

Mange kommer med ryg og nakkelidelser, som jeg behandler med bl.a. muskulær zoneterapi kombineret med massage. Kombinationen af zoneterapi og massage giver en synergieffekt - f.eks. når der er tale om problemer i bevægeapparatet. Der behandles samtidig ud fra principperne i TCM, Traditionel Chinese Medicine, som også bruges af akupunktører. Det giver en meget effektfuld behandlingsform.

 

Behandlingen foregår på privatadressen i et selvstændigt roligt lokale med behagelig musik.

Massage 

Massage kan evt. bruges som en del af behandlingen, sidst i denne.

Der er tale om en traditionel massage, hvis mål er at fjerne uhensigtsmæssige spændinger i muskulaturen. Massagen stimulerer blodgennemstrømningen og virker smertelindrende på ømme og overbelastede muskler. Kroppens udskilning af affaldsstoffer øges, og man opnår større bevægelighed i muskler og led.
Massage kan også have en særdeles positiv indflydelse på en anspændt eller stresset psyke.

Forløb

Behandlingen indledes med en samtale omkring tidligere og nuværende helbredsproblemer og jeg vil undervejs i behandlingen spørge til kostvaner, arbejde og hverdag, for at danne mig et billede af klientens helbredstilstand.

 

Selve zoneterapien begynder med let opvarmning - det vil sige blid massage af fødder og ankler. Derefter testes der for ømhed på respektive målepunkter (primære reflekszoner) ved lette tryk på zonerne. Herefter sammenholdes klientens reaktion på denne test med oplysningerne fra den indledende samtale og der stilles en zoneterapeutisk diagnose.

 

Den videre behandling foregår ved hjælp af specielle trykkombinationer på reflekszonerne og/eller massage på fødderne, hvor behandlingen oftest suppleres med tryk på meridianer, akupunkturpunkter og ved muskelgener egentlig massage på kroppen.

 

En samlet behandling varer normalt 45-60 min.

Reaktioner

Der kan efter behandlingen opstå reaktioner i kroppen. Det er helt naturligt og et tegn på, at behandlingen har startet en proces i kroppen. Oftest vil man kun mærke, at tilstanden bedres, men det er ikke ualmindeligt at man oplever træthed, øget vandladning, øget tarmfunktion, øget udskillelse af sekret gennem næse og svælg, humørsvingninger, kuldefølelse eller en kort opblussen af det der behandles.

Hvor mange behandlinger er nødvendigt

Det er på forhånd svært at sige hvor mange behandlinger, der er nødvendigt - det er alt afhængig af problemet. Som grundregel bør man regne med at afsætte ca. 5 behandlinger inden man kan afgøre om et problem kan afhjælpes. Der vil dog i langt de fleste tilfælde ses en bedring hurtigere.

Ved første behandling snakker vi om, hvilket mål klienten ønsker af behandlingen.

Hvad kan du selv gøre

Zoneterapi er måske ikke alt, der skal til for at du får det bedre. Måske kræver dit problem også ændringer i din hverdag. Det kan være i forhold til f.eks. måden du står på, arbejdsstillinger, kost eller tankemønstre. Så nogle gange er samtale om, hvad der kunne tænkes at udløse problemet en vigtig del af behandlingen.

Tavshedspligt

Zoneterapeuten har tavshedspligt og journaføring sker ifølge aftale med datatilsynet. Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at læse.

Tilskud til behandling

Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud til zoneterapibehandling, hvis du har et problem du har været hos lægen med inden for det sidste år. Du behøver ikke medbringe en henvisning. Der ydes ikke tilskud til massage. Du betaler for behandlingen som sædvanlig og jeg indberetter behandlingen direkte til "danmark" for dig. Se mere på www.dansketerapeuter.dk

Har du en Danica Sundhedssikring kan du også få tilskud til zoneterapi. Her indberetter jeg også behandlingerne for dig og afregningen sker gennem "danmark" uanset om du er medlem eller ej.

Mange sundhedsforsikringer yder tilskud til zoneterapeutisk behandling. Spørg din sundhedsforsikring eller din arbejdsgiver.

Der ydes ikke tilskud fra "Den offentlige Sygesikring".

Ulla Poulsen   •   Rolighedsvej 27 Vester Aaby   •   5600 Faaborg   •   Mobil. 29 24 32 02   •   post@ullapoulsen.dk