Tarm-analyse

Din tarmmikrobiota´s sammensætning giver et billede af din almene sundhedstilstand. 

Testen leder på sporet af om der f.eks. er en god mikrobiom sundhed, hvordan tarmslimhinden er, om der er tegn på at der kan være inflammation, om din sukkermetabolisme er god eller dårlig, og give et hint om mental vælvære, kognitiv præstation og søvnkvalitet.
Der er tale om en analyse baseret på en enkel afføringsprøve, som du tager derhjemme og sender til analyse på et dansk laboratorie. En rapport giver derefter et overblik over hvilke bakterier der findes i din tarm og hvor meget de forholdsmæssigt fylder i forhold til hinanden. Herudfra kan man så vurdere om der er nogen der fylder for meget eller andre der fylder for meget eller om der er nogen der helt mangler. 

Jeg tilbyder på baggrund af testen personlig vejledning til eventuelle ændringer af kost og kosttilskud, som har til formål at optimere din sundhed. 

 

 

 

Niomi.dk kan du læse mere.
Test og konsultation med analysering af resultatet bestilles hos mig. 

 

 

 

Ulla Poulsen   •   Rolighedsvej 27 Vester Aaby   •   5600 Faaborg   •   Mobil. 29 24 32 02   •   post@ullapoulsen.dk